Kasutustingimused
Ostu- ja tagastustingimused

Tarvikud OÜ, registrikoodiga 12609290 (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab lauaarvutid.ee e-poes (edaspidi E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

I. E-pood

1.1. lauaarvutid.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

II. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

III. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5. Teenuse kasutaja kinnitab et on vähemalt 15 aastane.

3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks kontaktandmed ning tasub toodete eest.

3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8. Müügilepingu jõustumiseks tuleb tellimuse eest tasuda Teenuse osutaja poolt määratud makseteenust pakkuva isiku vahendusel (pangalingi kaudu, krediitkaardiga) või tasudes Teenuse osutaja poolt väljastatud ettemaksu arve.

3.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR maksev arvuti on järsku müügis 50 EUR on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

IV. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub kaupade hinnale.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui on e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

V. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel:

5.1.1. Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani kulleriga.

5.1.2. Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani pakiautomaati või pakipoodi.

5.1.3. Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järgi poodi.

5.2. Kaupade kohaletoimetamine kulleriga üldjuhul toimub 2-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.3. Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järgi tulemise Tallinnas Tartu mnt. 87, Sikupilli Keskuses asuvasse "Digikas" poodi, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel kui tema poolt tellitud kaubad on valmis pandud kättesaamiseks. Vastav info üldjuhul edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 1-7 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest ja raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

5.5. Tarneaeg võib pikeneda eritellimuse korral või kui see on märgitud kaubalehel.

5.6. Klient kohustub kauba ära viima kolme (3) kuu jooksul arvestades kauba tarnimisest "Digikas" poodi. Selle tähtaja ületamisel on Teenuse osutajal õigus seade utiliseerida.

VI. Lepingust taganemine enne teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@lauaarvutid.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda.

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile "Tagastusõigus".

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

VII. Tagastusõigus

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, avamata plommiga ja kasutamata. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode või kinkekaart, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

7.3. Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio-, videosalvestistele, arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara.

7.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@lauaarvutid.ee

7.5. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong kui see on nõutud.

7.6. Tagastusõigus kehtib vaid meie standardtoodete kohta, eritellimustele ei kehti.

7.7. Tagastusõigus kehtib vastavalt seadusele ainult eraisikutele.

7.8. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi Teenuse kasutaja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.

7.9. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.10. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

7.11. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.7 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

VIII. Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg erakliendile. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

8.2. Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Pretensioonide käsitlemise korrale”.

IX. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5. Isikuandmeid töötleb Tarvikud OÜ, registrikood 12609290.

9.6. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Teenuse kasutaja muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

9.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

9.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

X. Vastutus

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

XI. Erimeelsused

11.1. E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

XII. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas "Nõustun E-poe kasutamise tingimustega", nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

Lisa №1. Pretensioonide kasitlemise kord

1. Teenuse osutaja poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg erakliendile. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2. Mõisted:

2.1. Ekspertiis - Teenuse osutaja hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

2.2. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole Teenuse osutaja poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

6. Pretensiooni võib esitada elektronpostile või Teenuse osutaja esindusse.

7. Teenuse osutaja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1 Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.3 Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

7.4 Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.5 Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.7 Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8 Tootesse kliendi poolt installeeritud operatsioonisüsteemiga ja muu tarkvaraga mittesobiva tarkavara poolt põhjustatud häirete eest, mis ei ole ostetud Teenuse osutajalt;

7.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

7.10 Puuduste eest juhul, kui tootetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8. Teenuse osutaja ei vastuta:

8.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.

8.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul kui defekt on ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest toote remonti toomisel hetkel.

9. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus tootele ei laiene ning kliendi nõusolekul remondib Teenuse osutaja toote vastavalt kehtivale hinnakirjale

10. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Teenuse osutaja tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Teenuse kasutaja süül. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

12. Teenuse osutaja on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

13. Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu ja lisatasud (transpordi tasu, hoiustamise tasu jne.) kui Teenuse osutaja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Teenuse kasutajal tasuda ekspertiisi tasu ja lisatasud kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

14. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Teenuse osutaja endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.

 

lauaarvutid.ee (Tarvikud OÜ) e-poe kasutusleping ja selle lisa №1 kehtivad alates 10.10.2017